15de Zondag door het jaar

Auteur: Dries Ghesquiere
Datum: 11-07-2021
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: B
Jaar: 2020-2021

In mijn jonge jaren was ik lid van de zeescouts. Wij gingen vaak op stap. We werden uitgezonden om opdrachten te vervullen. De ene opdracht al wat moeilijker dan de andere,maar als scout ga je ervoor. Niets is té moeilijk! Iedere scout wil zijn opdracht helemaal ten uitvoer brengen. Het evangelie- verhaal van vandaag deed mij echt terugdenken aan mijn scouts periode. Op een tocht met de boot op het kanaal waren we tijdens de avonduren een plaats aan het zoeken om onze boot aan te leggen. Plots zagen we iets verderop een garage die een beetje open was. Het was al laat 23u.

Daar hebben we ons voor een vijftal uurtjes neergelegd om bij het ochtendgloren terug te roeien naar ons scoutslokaal. Jezus weet dat Hij zijn opdracht moet doorgeven aan zijn apostelen om de verkondiging van het Rijk Gods verder te zetten: de Blijde Boodschap verkondigen. Apostollein in het Grieks betekent: ‘wegzenden met een machtiging’: Jezus geeft hen een extra dosis kracht mee om hun zending te doen lukken. De leerlingen vertrekken zonder morren. Wat zullen ze doen: Prediken voor al wie wil luisteren en oproep om ‘anders’ te gaan leven, om zich te bekeren.  Ook zullen ze duivels uitdrijven. Met krachtige overtuiging richten ze zich in het bijzonder tot mensen die in de ban zijn van het kwaad. Zieken zullen ze zalven met olie, hen genezen. Extra tijd besteden en aandacht schenken aan zieken en aan iedereen die onder lijden gebukt gaat. Hun optreden zal troost brengen en kracht van genezing. Richtlijnen voor de apostelen: De eerste richtlijn:  “soberheid” En meenemen is: voldoende godsvertrouwen, geloof als een stok om op te steunen, sandalen die hen   in de richting van bevrijding doen gaan en reisgenoot om staande te  blijven en het uit te houden.    De tweede aanbeveling is “beschikbaarheid”: Je hoeft niet veel mee te nemen, want het gaat niet om een verre tocht.  Je bent onderweg naar je eigen mensen. Als ze je willen ontvangen maak  dan gebruik van hun gastvrijheid. Als ze niets van je willen weten, trek je dan terug, loop verder, schudt het stof van je voeten, want er zijn er genoeg, die jullie komst en mijn boodschap wel waarderen.   Houd het kort, houd het klein, houd het vooral  eenvoudig!  Dit zendingsverhaal  is een belangrijk verhaal voor de leerlingen van toen maar ook voor de christenen van vandaag en voor de Kerk. We zijn een missionaire kerk. Elke gedoopte, elke gevormde christen krijgt vandaag die zending mee:  mensen in contact brengen met het Evangelie. De belangrijkste vraag vandaag is: Wie wordt er in deze geseculariseerde wereld nog geraakt door de kracht en de schoonheid van het evangelie. Gemakkelijk is het zeker niet voor onze huidige tijd. Alles moet snel snel  gaan. Er moet voldoende gepresteerd worden en  het moet opbrengen. Op zo'n manier wordt het moeilijk om echt woord van God te verkondigen.  Sociale media zoals facebook instagram en wat weet ik allemaal  maakt het persoonlijk contact met mensen minder aangenaam.  Niet voor niets kent de Bijbel het voorschrift van de sabbat. De eenzame plaats, het alleen zijn en rust vinden is voor ons belangrijk om  jezelf niet kwijt te raken maar weer te beseffen waartoe alles dient wat wij aan het doen zijn.  Dat deed Jezus toch ook: zich terugtrekken op een eenzame plaats.  Wat kan de goede raad van Jezus aan zijn leerlingen anders betekenen  dan dat zij op die eenzame plaats zich er weer van bewust worden wat waarachtige herders zijn. Tijdens deze pandemie hadden we het ook niet gemakkelijk. Mensen mochten elkaar niet eens meer bezoeken. Velen stierven zelfs zonder afscheid te kunnen nemen van hun geliefden.  In die wereld van drukte, van prestatie en drang, van eenzaamheid en ongeluksgevoel zendt Jezus ons uit. En nu denk je misschien: Wij zijn toch geen apostelen. Maar jullie zijn wel leerlingen van Jezus. Iedere christen krijgt een zending: ga en verkondig de liefde van God. Draag zorg voor elkaar. Dat kan alleen als we ons ervan bewust worden hoe wij als mens bedoeld zijn. Liefde en vrede uitstralen, zoals Jezus dat deed.    Luisteren en getuigen dat mensen niet ongelukkig moeten zijn, want ze staan alleen. God is altijd aanwezig ook in moeilijke dagen. Ook in deze tijd van druk, druk, druk, van eenzaamheid, corona, ongemakken en armoede is God aanwezig, en Hij is er voor alle mensen, want allen zijn ze zijn geliefde kinderen. Die Blijde Boodschap mogen we uitdragen. Amen.

 
Preek van de week

Inschrijving

Indien u iedere week een voorstel van preektekst van een dominicaan of een lekendominicaan wilt ontvangen, vragen wij u om uw inschrijving te bevestigen door te klikken op de link. Wij danken u bij voorbaat voor uw interesse in ons initiatief.

Onze preken

  • 1
  • 2