Zomerlezingen : identiteit

Klooster: Dominicanenkerk - Het Zoute

Zomerlezingen : identiteit 

Onder deze titel gingen deze zomer twee voordrachten door georganiseerd door de Dominicanen.  Bedoeling was na te denken over een thema dat ons allen op de een of andere manier raakt. 

De laatste decennia is veelkleurigheid een opvallende kentrek van onze samenleving geworden. Ook de diversiteit van religies en levensbeschouwingen behoort tot onze dagelijkse leefwereld. Sommigen verheugen zich in deze verscheidenheid. Ze vinden het een verrijking in vergelijking met de éne, zaligmakende waarheid die vroeger het hele leven bepaalde. De vreemde kleur of taal van de ander brengt leven in de brouwerij, nodigt uit om contact te zoeken. Anderen vinden dit niet zo comfortabel. Ze voelen zich gestoord in hun vertrouwde doen en laten. De ander houdt er eigen gewoonten op na, vindt andere zaken vanzelfsprekend die ons nerveus kunnen maken. 

Als eerste insteek in deze thematiek bracht Bernard De Cock een voordracht onder de titel "Samen leven met elkaars verschillen". Hij hield een pleidooi voor een "inclusieve samenleving". Dat betekent een samenleving waar iedereen tot zijn recht komt, ook al zijn "culturele achtergrond, gender, leeftijd, talenten of beperkingen verschillend". HIj ging de complexiteit niet uit de weg en probeerde de verschillende aspecten van het thema open te leggen, zowel vanuit filosofisch als vanuit historisch standpunt. 

De tweede avond benaderde Ignace D'hert de betekenis die een Bijbelse bezinning hierbij kan aandragen. De geschiedenis van de israëlitisch-joodse gemeenschap heeft ingrijpende en verrassende ontwikkelingen doorgemaakt. Op de een of andere manier stond ze telkens weer voor een bijna onmogelijk keuze: deze tussen apartheid of versmelting. Apartheid kan leiden tot isolement en zelfs tot wereldvreemdheid. Het kan bovendien aanleiding zijn tot zelfoverschatting. Toch kan apartheid gepaard gaan met betrokkenheid op anderen. Versmelting daarentegen kan betekenen dat mijn zijn eigenheid opgeeft om op te gaan in een groter geheel. Het kan ook openheid en waardering voor anderen betekenen. 

Ignace d’Hert o.p.

Blijf op de hoogte !

Blijf op de hoogte en meld u aan voor onze nieuwbrief !