6e zondag van Pasen

Zondag: 14-05-2023
Liturgische tijd: Paastijd
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Alhoewel wij God niet zien, zoals mensen elkaar normaal zien,
toch verzekert Jezus ons dat God er voor ons is en blijft,
dat Hij ons nooit in de steek laat.
Zijn naam is ‘Ik zal er zijn voor u’,
Hij die ons hier verwelkomt
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Jezus vertelt aan zijn leerlingen dat voor Hem de tijd is gekomen
om terug te gaan naar zijn Vader.
“Maar geen paniek,” zegt Hij,
“Ik stuur jullie een Helper: de H. Geest.”
Hij vraagt wel aan zijn leerlingen dat ze zijn Boodschap ter harte zouden nemen
en dan zal wie dit doet,
ondervinden dat de Vader hem/ haar lief heeft.

Lees meer

5e zondag van Pasen

Zondag: 07-05-2023
Liturgische tijd: Paastijd
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Van harte welkom in het huis van Hem
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
Hij heet ons, zoals altijd, welkom
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Jezus wijst niet alleen de weg,
Hij is Zélf de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie Hem ziet, ziet de Vader, zegt Hij aan zijn leerlingen.
Nooit is er zoveel van God te zien geweest
als in Jezus van Nazareth.
Hij was en is Gods Woord ten voeten uit.
naar Kerk in Herent

Lees meer

4e zondag van Pasen

Zondag: 30-04-2023
Liturgische tijd: Paastijd
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Moge God die ons bijeenroept,
ons hier maken tot één gemeenschap in zijn naam:
+ de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Wie ergens naar binnen wil
om te zien hoe het daar aan toe gaat,
moet allereerst de toegangsdeur vinden.
Op zoek naar geluk en diepe vreugde in dit leven
moet je weten in welke richting je moet zoeken.
“Ik ben de deur”, zegt Jezus vandaag in het evangelie.

Jezus, de toegangsdeur naar een gelukkig en vreugdevol leven.
Wie het aandurft zijn leven in te richten
zoals Hij het ons heeft voorgeleefd,
zal ook delen in zijn vreugde.
Laten wij door die deur vrij in en uit gaan,
bewust van onze kleinheid,
hunkerend naar zijn bevestigende liefde.

Lees meer

3e zondag van Pasen

Zondag: 23-04-2023
Liturgische tijd: Paastijd
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Als geloven voor jou soms twijfelen betekent,
als achter jouw glimlach wel eens ontgoocheling schuilgaat,
als je soms zin krijgt om er de brui aan te geven…
dan dekt de Heer voor jou deze tafel.
Van harte welkom in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Lees meer

Beloken Pasen

Zondag: 16-04-2023
Liturgische tijd: Paastijd
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting 

‘Vrede voor jullie’, zegt Jezus als Hij plots midden tussen zijn leerlingen staat.
Laten wij vandaag deze vrede vieren,
de vrede die met ons is:
in de naam van + de Vader,  de Zoon en de H. Geest. Amen.

Lees meer

Pasen

Zondag: 09-04-2023
Liturgische tijd: Paastijd
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Welkom in deze viering op het hoogfeest van Pasen,
waarin wij de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus geden­ken,
en die gezegend wordt door
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

De toon van de Paasliturgie is blij en enthousiast.
Maar in dat enthousiasme proef je toch nog iets
van het lijden, de angst en de onrust
waarvan mensen zich nu definitief verlost weten.
Wie goed kijkt, ziet achter de tranen van vreugde
de sporen van opgedroogde tranen van verdriet.

Pasen is het feest van de overwinning
op datgene wat onoverwin­nelijk lijkt:
het feest van het leven
dat sterker blijkt te zijn dan de dood.
Want de Heer is waarlijk opgestaan!

Omdat deze paasboodschap voor ons klein geloof
vaak te groots is,
bidden wij bij het begin van deze viering God om ontferming.

Lees meer

Palmzondag

Zondag: 02-04-2023
Liturgische tijd: Vastentijd
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Welkom beste mensen op dit feest van Palmzondag
dat elk jaar weer zo vreugdevol begint met zwaaiende palmen
en opgewekte liederen.
Maar zoals elk jaar zullen we ook nu weer verder kijken.
Want achter de wuivende palmen verschuilen zich al de kiemen van het verraad,
zien we al de afgunst in de ogen van de vooraanstaanden van Jeruzalem,
en voelen we de spanning groeien.
Laten wij daarom, op dit bitterzoete feest van Palmzondag,
maar eerst het teken van het kruis maken,
om zo dit samenzijn te beginnen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Erembodegem

Lees meer

5e zondag van de vasten

Zondag: 26-03-2023
Liturgische tijd: Vastentijd
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Rond onze God van Leven en Liefde
zijn wij vandaag samengekomen.
Hij wil ons zegenend nabij zijn:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Lees meer

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.