Sint-Dominicushuis
Sparrendreef 91
8300 Knokke-Heist

Mededeling - Dominicanen Knokke

Geen eucharistieviering
in de kerk van de Dominicanen

Gezien de uitzonderlijke situatie van deze coronatijd willen de paters Dominicanen die de eucharistievieringen in deze kerk ter harte nemen, zo goed mogelijk instaan voor de veiligheid en het welbevinden van haar kerkgangers. Dit houdt in dat wij niet kunnen beantwoorden aan de eisen van afstand houden die ons door de overheid worden opgelegd. Daarom hebben we besloten, tot nader order, geen religieuze  diensten te laten doorgaan in onze kerk. Met dit bericht hopen we te voorkomen dat mensen voor een lege kerk staan.

Wie wenst deel te nemen aan de viering van de eucharistie kan in deze regio terecht in één van de parochiekerken vanaf 14/15 juni.

Iedereen is elke dag van de week van harte welkom in onze kerk voor een moment van gebed, stilte of bezinning.  Er is ook elke woensdag een eucharistieviering om 11.30u.

Zodra de voorwaarden om samen te vieren versoepeld worden hopen we u opnieuw te mogen welkom heten om onze verbondenheid als gelovigen voluit gestalte te geven.

P. Cochinaux, D. Croonenberghs, B. de Cock, I. D’hert

Knokke


Voor alle regelingen van doopvieringen
en voor aanvragen van misintenties 
contacteer mevrouw Maria Tobback:
0496/51 15 22 of 050/60 05 34.
 

De Dominicanenkerk past uitstekend in het unieke parkachtige kader van het Zoute. Architecturaal vormt ze één geheel met de omringende bewoning. Oorspronkelijk had ze de heilige Philippus als patroonheilige. In 1935 werd ze opnieuw ingewijd door monseigneur Lagae, missiebisschop van Niangara (Congo) en toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Sedert de oprichting van de kerk in 1925 dragen de paters Dominicanen zorg voor de liturgie en de spirituele activiteiten rond de kerk. Het hekken geeft toegang tot het kloosterpand, een vierkant geplaveide binnenplaats met bomen, omsloten door een door tongewelf afgedekte gaanderij met rondbogen op korte zuilen.

De Domincanenkerk dankt haar bestaan aan de opkomst van het toerisme op het einde van de 19de eeuw. Ze bevindt zich in de Sparrendreef en maakt deel uit van de tuinwijk, destijds in opdracht van de familie Lippens uitgetekend door stedenbouwkundige Joseph Stübben. Kerk (1925) en het bijhorend kloosterpand (1927) werden gebouwd in een neoromaanse stijl naar een ontwerp van Joseph Viérin in samenwerking met zijn zoon Luc en Antoine Dugardyn. Het opmerkelijk houten kapwerk, in de vorm van een omgekeerd schip, is geïnspireerd door de halle van Nieuwpoort. De klokkentoren refereert aan de oude kerktorens van Knokke-dorp en Heist. Naast één grote klok (Michaux) hangt er een klokkenspel dat om het kwartier een melodie speelt waarvan de duur van de melodie verlengt naargelang het uur vordert. Wat de inrichting van de kerk betreft met de glasramen, het altaar, biechtstoelen en communiebank - werkte Viérin samen met de Brugse kunstenaar Jules Fonteyne. Hoewel voor soberheid werd gekozen, werden hierop twee uitzonderingen gemaakt: de mozaïek van de H. Thérèse van Lisieux door Anton Molkenboer en de kruisweg van Emile Raes . 

Bron: Kristine Liebaert , De dominicanenkerk in het Zoute. Uitgeverij Van De Wiele, Brugge