Sint-Dominicushuis
Sparrendreef 91
8300 Knokke-Heist

Mededeling - Dominicanen Knokke

Geen eucharistieviering
in de kerk van de Dominicanen

Gezien de uitzonderlijke situatie van deze coronatijd willen de paters Dominicanen die de eucharistievieringen in deze kerk ter harte nemen, zo goed mogelijk instaan voor de veiligheid en het welbevinden van haar kerkgangers. Dit houdt in dat wij niet kunnen beantwoorden aan de eisen van afstand houden die ons door de overheid worden opgelegd. Daarom hebben we besloten, tot nader order, geen religieuze  diensten te laten doorgaan in onze kerk. Met dit bericht hopen we te voorkomen dat mensen voor een lege kerk staan.

Wie wenst deel te nemen aan de viering van de eucharistie kan in deze regio terecht in één van de parochiekerken vanaf 14/15 juni.

Iedereen is elke dag van de week van harte welkom in onze kerk voor een moment van gebed, stilte of bezinning.  Er is ook elke woensdag een eucharistieviering om 11.30u.

Zodra de voorwaarden om samen te vieren versoepeld worden hopen we u opnieuw te mogen welkom heten om onze verbondenheid als gelovigen voluit gestalte te geven.

P. Cochinaux, D. Croonenberghs, B. de Cock, I. D’hert

Tentoonstelling Arcabas

27 Juli en 24 Augustus 2019
Dominicanenkerk in het Zoute

15 Afdrukken op Acrylglas van de werken van deze Franse kunstenaar. Voorzien van aangepaste teksten van Kris Gelaude, zullen te zien zijn in het pand van de kerk.

Wij bieden u de kans om tijdens een  begeleide rondleiding de inhoud van die bjjbelse taferelen te leren kennen, te ontdekken hoe kleine details  scherpte geven aan de beelden, wat de symboliek is achter het  beeld en hoe het schitterend koloriet die symboliek ondersteunt, want het kleurenpallet is de artistieke taal bij uitstek van deze schilder.


Deze gratis  begeleide rondleidingen van ongeveer een ½ uurtje , gaan door op zaterdag 27 juli en op zaterdag 24 augustus telkens om 17.00u.

U bent van harte welkom