Sint-Dominicushuis
Sparrendreef 91
8300 Knokke-Heist

Onmoeting met Khalid Benhaddou

Pleidooi voor een rationele islam
Khalid Benhaddou, imam

2 juli 2019 om 20 u.


Sinds enkele jaren is Khalid Benhaddou (1988) een bekende naam die een belangrijke plaats inneemt in de dialoog die gaande is tussen de westerse democratie en de verlichting enerzijds en de wijsheid van de Koran anderzijds. Als imam verdedigt hij een “rationele islam”. Hij onderzoekt de mogelijkheden van het samengaan van de islam met de westerse wereld en tevens de kansen die een vreedzaam samenleven kunnen bevorderen. Bewust van de spanningen en vooroordelen die bestaan kiest hij resoluut voor een dialoog in openheid en verdraagzaamheid.

We horen Khalid Benhaddou op dinsdag 2 juli 2019 om 20 u. in de kerk van de Dominicanen, Sparrendreef, 91, 8300 Knokke-Heist.

Na de voordracht wordt er een receptie aangeboden in het pand.
Inkom 10€

Rik Torfs : Franciscus, pastoraal boven kerkelijk recht

Franciscus: pastoraal boven kerkelijk recht

We zijn ondertussen gewoon geraakt aan zijn spontane, ongedwongen manier van doen. Dat was toch eventjes anders op 19 maart 2013 bij zijn aantreden als vers gekozen paus. Hoe hij de mensen toesprak, waar hij zijn woning koos, hoe hij zich onder de mensen bewoog: het rook heerlijk naar verse koffie. Hij had het over het evangelie en de barmhartigheid, niet over de superioriteit van het christendom. Dat zinde velen absoluut niet die zich in het kerkelijk instituut een veilig post(je) hadden verzekerd. Beelden uit de modeshow voor kardinalen in de film “Roma” van Fellini uit 1972 doken voor mijn ogen op. Het is blijkbaar nog niet voorbij. Franciscus heeft niet gekozen voor een gezapige job die hem bij de groten der aarde brengt. Maar maakt hij werkelijk kans om een soort doorbraak te bewerken?  Het hoeft niet spectaculair te zijn. Maar toch.

Rik Torfs spreekt in de Dominicanenkerk, Sparrendreef, 98, te 8300 Knokke-Heist, op woensdag 14 augustus om 20 u.

Na de voordracht en vraagstelling is er een receptie in het pand.
Inkom 10 Euro.

Er is die avond geen eucharistieviering bij gelegenheid van het feest van Maria ten hemel opneming.  Die is er wel om 9.30u en 11u op donderdag 15 augustus.

© Dominicains de Belgique 2019
© Dominicanen in Belgïe 2019
webmaster@dominicains.be